• Wie zijn we?

  Samen delen. Elkaar bijstaan en zorg uit handen nemen bij de uitvaart.

  Lees meer...
 • Wie zijn we?

  Samen delen. Elkaar bijstaan en zorg uit handen nemen bij de uitvaart.

  Lees meer...

Voorstellen

Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg is een Utrechtse uitvaartonderneming met voor veel mensen bekende gezichten. Gerda Jansen (Terra Nova) en Koen Kollaard (Kollaard Uitvaartzorg) besloten in 2015 om een zelfstandige uitvaartorganisatie te starten en zich voornamelijk te richten op de regio Utrecht en omstreken.

Uitvaartvereniging Terra Nova is een vereniging met ruim 10.000 leden in Utrecht e.o., waarvoor Kollaard en Jansen uitvaartzorg alle uitvaarten verzorgt. Maar niet alleen voor deze leden, ook voor iedereen in de regio Utrecht e.o. Ongeacht waar u verzekerd bent, uw levensovertuiging of uw keuze voor cremeren, begraven of doneren is het bij elke uitvaart onze intentie te zorgen voor een memorabele dag voor familie en nabestaanden. “Samen zorgen voor een passend afscheid”.
Inmiddels zijn Mieke van den Broek en Elles van Dam ook vertrouwde gezichten als uitvaartverzorgsters bij Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg. Tot ons grote verdriet hebben wij in januari 2020 onverwacht afscheid moeten nemen van Gerda Jansen.

Historie

Maliesingel

Maliesingel

Samen delen. Elkaar bijstaan en zorg uit handen nemen bij de uitvaart. Dat wilde het personeel van de Nederlandse Spoorwegen toen het in 1932 de Coöperatieve Vereniging Uitvaartverzorging (CVU) Maliesingel oprichtte.

De doelstelling van de vereniging was zorg te dragen voor een goede en betaalbare uitvaart voor haar leden, zonder winstoogmerk.
Elk lid betaalde een klein bedrag om de zorg voor de eigen uitvaart veilig te stellen. Ook niet-personeelsleden sloten zich aan en CVU Maliesingel groeide uit tot de grootste uitvaartvereniging van Utrecht.

Terra Nova winkel

Terra Nova

In 1996 wordt de naam veranderd in Terra Nova. Nog meer dan voorheen is de vereniging er helemaal voor haar leden: de uitvaart wordt op een persoonlijke en betrokken wijze naar wens geregeld.
Nog steeds ontvangen de leden van Terra Nova een korting van € 300 op de begrafenis of crematie als de uitvaart wordt verzorgd door Kollaard en Jansen uitvaartzorg. Het is mooi dat de historische collectieve gedachte “samen voor elkaar”, waarmee de vereniging in 1932 werd opgericht nog steeds van kracht is.

Kollaard en Jansen uitvaartzorg

Op 1 juli 2015 is Kollaard en Jansen uitvaartzorg gestart als vaste uitvaartverzorger van de leden van Terra Nova en voor iedereen in de regio Utrecht e.o. Met 3 vaste medewerkers worden jaarlijks ongeveer 200 uitvaarten door ons verzorgd. Vanaf het eerste gesprek tot en met het nagesprek en de afwikkeling van alle praktische zaken na de uitvaart nemen wij u de zorg uit handen. Op deze wijze heeft u alle ruimte om u voor te bereiden op het afscheid van de overledene en het samenzijn met al uw dierbaren.

“Samen zorgen voor een passend afscheid”


Wie zijn wij

Gerda Jansen

Gerda Jansen  1962 – 2020

In januari 2020 hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van Gerda Jansen. Gerda was onze collega en tevens medeoprichter van Kollaard en Jansen uitvaartzorg. Sinds 2002 hield zij zich bezig met de dagelijkse gang van zaken bij uitvaartvereniging Terra Nova. Veel mensen heeft zij advies mogen geven over de verschillende mogelijkheden van een uitvaart. In 2015 is zij gaan samenwerken met Koen Kollaard. Het coöperatieve gevoel van Terra Nova weer laten voelen. Samen werken aan een goed verzorgde, persoonlijke uitvaart. Geen ‘budget’ uitvaart, maar juist wel een waardige uitvaart en daarbij altijd rekening houden met uw budget. Wij koesteren de herinneringen die zij achterlaat en dragen haar gedachtegoed over het verzorgen van waardige uitvaarten altijd bij ons.Koen Kollaard

Koen Kollaard

Uitvaartverzorger tevens directeur

“In 2000 overleed mijn opa Kollaard en zijn uitvaart maakte grote indruk op me. Ik ben mij kort daarna gaan verdiepen in het verzorgen van uitvaarten. Na het behalen van mijn vakdiploma’s heb ik voor zowel kleine als grotere uitvaartondernemingen gewerkt. In 2008 ben ik, in Houten, mijn eigen uitvaaronderneming gestart. Ik verzorgde vooral uitvaarten in de regio Utrecht. In 2015 ben ik door Gerda Jansen (1962-2020) van Terra Nova benaderd om samen te gaan werken. Het verzorgen van uitvaarten van leden van Terra Nova en ook uitvaarten voor mensen die mij al kende vanuit mijn onderneming in Houten. Het mooie is dat we niet gebonden zijn aan bepaalde uitvaartverzekeringen. Wij verzorgen uitvaarten voor iedereen, ongeacht waar u een uitvaartverzekering heeft. Samen met mijn collega’s Mieke van den Broek en Elles van Dam zijn wij er voor u. Samen zorgen wij voor een passend afscheid. 
Mieke van den Broek

Mieke van den Broek

Algemeen medewerkster en uitvaartverzorgster

“Ik ben geboren en getogen in Utrecht en woon met man en 2 zonen met veel plezier in IJsselstein. Na het overlijden van mijn moeder heb ik de opleiding van uitvaartverzorgster afgerond en sindsdien zorg ik samen met nabestaanden voor een mooi, warm en persoonlijke afscheid van hun dierbare.”
Koen Kollaard

Elles van Dam

Uitvaartverzorgster

Na zo’n jaar of 20 als Office Manager/Management Assistent bij commerciële bedrijven gewerkt te hebben wilde ik meer diepgang in mijn werkzaamheden. De voldoening die ik ooit als vrijwilliger in het hospice, bij de telefonische hulpdienst of als Aids counselor (Zuid Afrika) kreeg, wilde ik ook uit mijn werk halen. Als echte ‘regelneef’, organisator en ondersteuner was de keuze snel gemaakt en heb ik de opleiding voor Uitvaartverzorger gevolgd en in 2014 afgerond. Tijdens mijn opleiding ben ik gestart bij een middelgrote uitvaartondernemer. Sinds oktober 2019 ben ik als uitvaartverzorger in dienst bij Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg en mag ik ‘onze families’ begeleiden en ondersteunen in een voor hen verdrietige periode. Het verschil kunnen maken en er voor hen zijn geeft mij voldoening en maakt dat ik elke dag met veel plezier en passie mijn werk mag doen. Daarbij is het heerlijk om in een klein en betrokken team te mogen werken. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met paardencoaching. Het mooie hiervan is dat het ook goed in te zetten is bij rouwverwerking en zeker bij kinderen. Een welkome aanvulling op mijn werk als uitvaartleider. Zo komen werk, passie en hobby allemaal samen.
Keurmerk

Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg is in het bezit van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart. Wij zijn uiteraard erg trots op dit belangrijke keurmerk want het bevestigt dat wij ons werk niet alleen vanuit ons hart doen, maar dat wij ook staan voor een goede kwaliteit van dienstverlening. De nabestaanden hebben van dichtbij kunnen ervaren hoe wij de begeleiding van de uitvaart hebben gedaan. Juist de beoordeling van de nabestaanden is voor ons het belangrijkste om te weten of wij op de juiste manier met ons vak bezig zijn. Belangrijk hierin is voor ons dat wij zorgdragen voor heldere afspraken, transparante kostenindicatie(s) en duidelijke samenvattingen, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Waardering

 • Het unieke van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart is dat een uitvaartondernemer die in het bezit is van dit keurmerk niet door een extern bureau wordt beoordeeld, maar door de direct betrokkenen, de nabestaanden waarvoor wij de uitvaart hebben mogen verzorgen. De beoordeling van de nabestaanden is dus bepalend of wij het keurmerk mogen blijven voeren.
 • Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering en niet direct om het volgen van protocollen en processen. Iedere uitvaart wordt samen met u op maat samengesteld.
 • Wij besteden alle tijd die nodig is om samen met u een persoonlijk uitvaart te creëren. Er is geen maximum tijd die aan het optimaal verzorgen van  een uitvaart wordt besteed. Wij zorgen met elkaar voor een passend afscheid.
 • U ontvangt uiterlijk op de volgende dag een gespecificeerde  begroting.
 • U betaalt uitsluitend voor diensten en producten die u daadwerkelijk afneemt.
 • Een klanttevredenheidsonderzoek(KTO). 

Van alle ingevulde KTO’s  worden jaarlijks minimaal 12 klanttevredenheidsonderzoeken door het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart beoordeeld en deze moeten minimaal een 7 op de schaal van 10 zijn.

Consult

Bij een overlijden kan het moeilijk zijn om de gedachten te ordenen en komen er opeens veel vragen op u af en moet er op heel korte termijn veel geregeld worden en belangrijke beslissingen genomen. Meestal wordt er pas op dat moment naar de polissen gekeken en blijkt nogal eens dat de destijds afgesloten polissen de huidige uitvaartkosten nauwelijks of slechts gedeeltelijk dekken.

Onze uitvaartverzorgers komen daar bijna dagelijks mee in aanraking en uit ervaring weten wij dat een overlijden niet het meest geschikte moment is om daar achter te komen.

Iedereen die twijfels heeft over zijn bestaande voorzieningen, vragen heeft over uitvaartkosten of speciale wensen en die daar meer inzicht in wil krijgen kan gebruik maken van onze uitvaartconsulent. Op een moment dat er nog niets aan de hand is, krijgt u inzicht in de kosten en de waarde van uw polissen. Het consult kost u niets en uit de reacties van onze leden blijkt dat ze er soms een beetje tegen opzagen, maar na afloop van de afspraak erg tevreden waren over deze service.

Copyright- Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring