Algemene voorwaarden

Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg werkt conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden van de BGNU.De meest recente versie van deze voorwaarden is van juli 2019 en kunt u als pdf-bestand downloaden van onze website.

(Download PDF)

Copyright- Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring