• Begroting

    Overlijden is onvermijdelijk en rekening houden met de kosten van een uitvaart getuigt van gezond verstand. Dat geldt ook voor het kiezen van goede uitvaartzorg.

    Lees meer...
  • Uitvaartkosten

    Deze vraag krijgen wij met enige regelmaat te horen. Mensen zijn toch benieuwd wat de kosten voor een begrafenis of crematie zullen zijn.

    Lees meer...

Wilbeschikking

Voor nabestaanden is het fijn wanneer de persoon, waarvan zij afscheid hebben moeten nemen, voor zichzelf op papier heeft aangegeven wat hij / zij graag zou willen bij de uitvaart of heeft aangegeven wat hij / zij juist niet zou willen. Daardoor kunnen de nabestaanden de invulling van de uitvaart precies laten verlopen volgens de wensen van de overledene.

Wensenformulier

Wij bieden een gratis wensenboekje aan waarin alle vragen en mogelijkheden mbt de uitvaart beschreven zijn.

lees meer

Uitvaartkosten

Deze vraag krijgen wij met enige regelmaat te horen. Mensen zijn toch benieuwd wat de kosten voor een begrafenis of crematie zullen zijn.

Verschillende kosten

Wij willen dit natuurlijk graag netjes voor u op papier zetten. Om dit zo nauwkeurig mogelijk voor u te doen is het voor ons belangrijk dat u kenbaar maakt welke wensen u heeft ten aanzien van uw uitvaart. De kosten voor een begrafenis zijn anders dan die bij een crematie. Bovendien verschillen de tarieven van de verschillende begraafplaatsen en crematoria ook van elkaar. Een eindnota zal altijd bestaan uit kosten die wij u persoonlijk in rekening brengen voor diensten die wij zelf verzorgen, maar er staan op de eindnota ook doorberekende kosten. Dit zijn kosten die wij doorberekend krijgen van bijvoorbeeld een crematorium.

lees meer

Deposito

Sparen voor uw uitvaart

Een uitvaart is een aangrijpende en onvermijdbare gebeurtenis. De kosten van een uitvaart zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke wensen, de keuze voor begraven of cremeren en kunnen variëren van € 5.000 tot € 10.000 en zelfs meer. Een depositorekening biedt maatwerk met financiële vrijheid. Er zijn geen gezondheidsvragen en er is geen premieverplichting. Hoeveel u spaart en wanneer bepaalt u helemaal zelf. Van elke storting ontvangt u een betaalbewijs en jaarlijks een overzicht met bijgeschreven rente. In 2022 was de rente 0.75%. Is het tegoed van uw depositorekening (samen een eventueel verzekerd kapitaal) niet hoger dan € 7.913,00 per persoon dan krijgt u vrijstelling van vermogensbelasting en hoeft u het tegoed niet aan te geven.

Hoe werkt dat

U wordt gratis lid van Uitvaartvereniging Terra Nova. Dit lidmaatschap geeft recht op € 300 korting op de uitvaartrekening mits deze wordt uitgevoerd door Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg. Indien u kiest voor een andere uitvaartverzorger wordt 2% administratiekosten in mindering gebracht op uw deposito. Uw lidmaatschapsnummer is tevens uw depositonummer waarop u spaart. Het openen van een depositorekening is heel eenvoudig. U kunt kiezen voor een individueel- of gezamenlijk deposito. Deze laatste rekening heeft 2 begunstigden die bij overlijden 50% van het deposito krijgen uitgekeerd. Op verzoek kan echter ook een groter deel worden gebruikt bij het eerste overlijden. Stel het niet langer uit en maak een afspraak met onze consulent.

Begroting

Overlijden is onvermijdelijk en rekening houden met de kosten van een uitvaart getuigt van gezond verstand. Dat geldt ook voor het kiezen van goede uitvaartzorg. Bij Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg hoeft u zich niet te  houden aan de voorwaarden van een naturaverzekeraar, maar kunt u de uitvaart precies zo regelen zoals u dat wilt.

Wij maken vooraf altijd een gedetailleerde begroting en houden daarbij rekening met uw budget en verzekeringen. Bovendien ontvangt u € 300 korting op de uitvaart indien u lid bent van Uitvaartvereniging Terra Nova.

Terra Nova

Samen delen. Elkaar bijstaan en zorg uit handen nemen bij de uitvaart. Dat wilde het personeel van de Nederlandse Spoorwegen toen het in 1932 de Coöperatieve Vereniging Uitvaartverzorging (CVU) Maliesingel oprichtte.

De doelstelling van de vereniging was zorg te dragen voor een goede en betaalbare uitvaart voor haar leden, zonder winstoogmerk.
Elk lid betaalde een klein bedrag om de zorg voor de eigen uitvaart veilig te stellen. Ook niet-personeelsleden sloten zich aan en CVU Maliesingel groeide uit tot de grootste uitvaartvereniging van Utrecht.

In 1996 wordt de naam veranderd in Terra Nova. Nog meer dan voorheen is de vereniging er helemaal voor haar leden: de uitvaart wordt op een persoonlijke en betrokken wijze naar wens geregeld. Bovendien ontvangen leden een korting op de begrafenis of crematie. Samen voor elkaar is dan ook onze belofte.

De uitvaarten van Terra Nova worden door Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg verzorgd. Terra Nova leden behouden gewoon de ledenkorting. En het is mooi dat collectieve gedachte waarmee ooit de vereniging is opgericht in stand blijft.

Samen zorgen voor een passend afscheid.

Terra Nova

Lid worden van onze uitvaartvereniging

Terra Nova is een coöperatieve uitvaartvereniging. Een vereniging die de belangen van haar leden dient door de begrafenissen en crematies zo veel mogelijk volgens de wensen van de overledene en nabestaanden te verzorgen. Terwijl alles in het werk wordt gesteld om de kosten te beheersen.

lees meer

Copyright- Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring