• Wie zijn we?

  Samen delen. Elkaar bijstaan en zorg uit handen nemen bij de uitvaart.

  Lees meer...
 • Wie zijn we?

  Samen delen. Elkaar bijstaan en zorg uit handen nemen bij de uitvaart.

  Lees meer...

Voorstellen

Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg is een Utrechtse uitvaartonderneming met voor veel mensen bekende gezichten. Gerda Jansen (Terra Nova) en Koen Kollaard (Kollaard Uitvaartzorg) besloten in 2015 om een zelfstandige uitvaartorganisatie te starten en zich voornamelijk te richten op de regio Utrecht en omstreken.

Uitvaartvereniging Terra Nova is een vereniging met ruim 10.000 leden in Utrecht e.o., waarvoor Kollaard en Terra Nova uitvaartzorg alle uitvaarten verzorgt. Maar niet alleen voor deze leden, ook voor iedereen in de regio Utrecht e.o. Ongeacht waar u verzekerd bent, uw levensovertuiging of uw keuze voor cremeren, begraven of doneren is het bij elke uitvaart onze intentie te zorgen voor een memorabele dag voor familie en nabestaanden. “Samen zorgen voor een passend afscheid”.
Inmiddels zijn meerdere andere uitvaartverzorgers ook vertrouwde gezichten bij Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg. Tot ons grote verdriet hebben wij in januari 2020 onverwacht afscheid moeten nemen van Gerda Jansen.

Historie

Maliesingel

Maliesingel

Samen delen. Elkaar bijstaan en zorg uit handen nemen bij de uitvaart. Dat wilde het personeel van de Nederlandse Spoorwegen toen het in 1932 de Coöperatieve Vereniging Uitvaartverzorging (CVU) Maliesingel oprichtte.

De doelstelling van de vereniging was zorg te dragen voor een goede en betaalbare uitvaart voor haar leden, zonder winstoogmerk.
Elk lid betaalde een klein bedrag om de zorg voor de eigen uitvaart veilig te stellen. Ook niet-personeelsleden sloten zich aan en CVU Maliesingel groeide uit tot de grootste uitvaartvereniging van Utrecht.

Terra Nova winkel

Terra Nova

In 1996 wordt de naam veranderd in Terra Nova. Nog meer dan voorheen is de vereniging er helemaal voor haar leden: de uitvaart wordt op een persoonlijke en betrokken wijze naar wens geregeld.
Nog steeds ontvangen de leden van Terra Nova een korting van € 300 op de begrafenis of crematie als de uitvaart wordt verzorgd door Kollaard en Terra Nova uitvaartzorg. Het is mooi dat de historische collectieve gedachte “samen voor elkaar”, waarmee de vereniging in 1932 werd opgericht nog steeds van kracht is.

Kollaard en Jansen uitvaartzorg

Op 1 juli 2015 is Kollaard en Jansen uitvaartzorg gestart als vaste uitvaartverzorger van de leden van Terra Nova en voor iedereen in de regio Utrecht e.o. Met 3 vaste medewerkers worden jaarlijks ongeveer 200 uitvaarten door ons verzorgd. Vanaf het eerste gesprek tot en met het nagesprek en de afwikkeling van alle praktische zaken na de uitvaart nemen wij u de zorg uit handen. Op deze wijze heeft u alle ruimte om u voor te bereiden op het afscheid van de overledene en het samenzijn met al uw dierbaren. Inmiddels is de naam gewijzigd naar Kollaard en Terra Nova Uitvaartzorg.

“Samen zorgen voor een passend afscheid”


Wie zijn wij

Koen Kollaard

Koen Kollaard

Uitvaartverzorger tevens directeur

“In 2000 overleed mijn opa Kollaard en zijn uitvaart maakte grote indruk op me. Ik ben mij kort daarna gaan verdiepen in het verzorgen van uitvaarten. Na het behalen van mijn vakdiploma’s heb ik voor zowel kleine als grotere uitvaartondernemingen gewerkt. In 2008 ben ik, in Houten, mijn eigen uitvaaronderneming gestart. Ik verzorgde vooral uitvaarten in de regio Utrecht. In 2015 ben ik door Gerda Jansen (1962-2020) van Terra Nova benaderd om samen te gaan werken.

Het verzorgen van uitvaarten van leden van Terra Nova en ook uitvaarten voor mensen die mij al kenden vanuit mijn onderneming in Houten. Het mooie is dat we niet gebonden zijn aan bepaalde uitvaartverzekeringen. Wij verzorgen uitvaarten voor iedereen, ongeacht waar u een uitvaartverzekering heeft. Samen met mijn collega’s Esther, Judith, Merel, Milly en Lia zijn wij er voor u. Samen zorgen wij voor een passend afscheid.Milly Fokkema

Milly Fokkema

Uitvaartbegeleider

‘Rouwen begint niet na de uitvaart, het afscheid maakt er een belangrijk onderdeel van uit. Dat heb ik voor het eerst ervaren na het overlijden van mijn moeder. Het is mijn passie om in de dagen tussen het overlijden en de afscheidsbijeenkomst samen met de familie de juiste keuzes te onderzoeken en vorm te geven, dat zijn belangrijke stappen in het rouwproces. Mijn opleiding tot uitvaartbegeleider heeft me de weg hierin gewezen en met mijn opgedane werkervaring ondersteun ik nu graag families in deze verdrietige periode.’
Judith Westerhoff-Bartels

Judith Westerhoff-Bartels

Uitvaartbegeleider

‘Achter elke voordeur schuilt een (prachtig) verhaal... Om het vertrouwen van een familie te krijgen om in de intieme periode van het verliezen van een dierbare, tot steun te kunnen zijn is ontzettend mooi.

De dood heeft mij zo lang ik mij kan herinneren al bezig gehouden en toen mijn moeder in 2011 overleed, heb ik haar zelf mogen verzorgen samen met het lieve zorgteam van de uitvaartverzorging. Het was het allerlaatste wat ik voor mijn moeder kon doen en is voor mij tot op de dag van vandaag onbetaalbaar. Haar overlijden heeft mij nog sterker richting het vak van uitvaartverzorger gebracht. Een persoonlijk en warm afscheid is altijd wat ik samen met familie probeer te creeëren. Een afscheid is voor mij respectvol en mooi verlopen als we de verwachtingen van een familie hebben overtroffen en de overledene op een passende en liefdevolle manier is herdacht. Het hoeft niet allemaal groots en meeslepend te zijn, soms is heel klein en intiem de meest passende manier om afscheid te nemen.

Bij het afscheid heb ik naast aandacht voor de overledene en de nabestaanden/familie vooral oog voor de allerkleinsten onder ons en ook voor de (aanwezige) huisdieren. Vooral deze laatsten worden maar al te vaak vergeten. Maar ook kinderen worden maar al te vaak weggehouden van “al het verdriet”. En dat is jammer en echt onnodig: Kinderen nemen het het leven zoals het komt en een afscheid hoort net zo goed bij het leven als een geboorte of een huwelijk. Door kinderen op een liefdevolle manier te betrekken bij de uitvaart, krijgen zij de kans om op hun eigen manier met de situatie om te gaan. Kinderen zijn nooit te jong om bij een afscheid betrokken te worden.

Zonder de fijne support van mijn thuisfront in De Meern, zou ik dit prachtige en intensieve werk niet kunnen doen. Mijn man Ernst en onze drie kinderen Fleur, Marijn en Kirsten die gelukkig heel regelmatig thuis komen, zijn er altijd voor praktische ondersteuning, maar ook voor een luisterend oor. Dat is echt thuis komen en opladen om een familie door die o zo lastige tijd te loodsen. Ik ben er graag voor u!’
Merel Dorssers

Merel Dorssers

Uitvaartassistent

Er voor een familie zijn, in welke vorm dan ook, vind ik belangrijk in de verdrietige tijd rondom het overlijden van een dierbare. Ik hoop dat een ontmoeting met mij vertrouwen en verbinding brengt.

Na het afronden van mijn opleiding tot uitvaartbegeleider in 2018, heb ik in verschillende disciplines van de uitvaartwereld ervaring opgedaan. Sinds juli 2022 organiseer ik als uitvaartassistent bij Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg, allerlei belangrijke zaken rondom de uitvaarten. U kunt mij bijvoorbeeld tegenkomen bij een voorbespreking, een thuiscontrole of op de dag van het afscheid. Ook aan de telefoon, voor administratieve vragen kunt u bij mij terecht. Ik verzorg ook de as-bestemmingen. Voor een een mooie urn of bijvoorbeeld een as-sieraad kunt u bij mij terecht.

Naast de liefde voor mijn werk, houd ik van bloemen en ga ik graag aan de wandel in het bos of langs het strand. Het liefst met de hond of te paard.In memoriam

Gerda Jansen

Gerda Jansen 1962 – 2020

In januari 2020 hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van Gerda Jansen. Gerda was onze collega en tevens medeoprichter van Kollaard en Jansen uitvaartzorg. Sinds 2002 hield zij zich bezig met de dagelijkse gang van zaken bij uitvaartvereniging Terra Nova. Veel mensen heeft zij advies mogen geven over de verschillende mogelijkheden van een uitvaart. In 2015 is zij gaan samenwerken met Koen Kollaard. Het coöperatieve gevoel van Terra Nova weer laten voelen. Samen werken aan een goed verzorgde, persoonlijke uitvaart. Geen ‘budget’ uitvaart, maar juist wel een waardige uitvaart en daarbij altijd rekening houden met uw budget. Wij koesteren de herinneringen die zij achterlaat en dragen haar gedachtegoed over het verzorgen van waardige uitvaarten altijd bij ons.

Keurmerk

Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg is in het bezit van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart. Wij zijn uiteraard erg trots op dit belangrijke keurmerk want het bevestigt dat wij ons werk niet alleen vanuit ons hart doen, maar dat wij ook staan voor een goede kwaliteit van dienstverlening. De nabestaanden hebben van dichtbij kunnen ervaren hoe wij de begeleiding van de uitvaart hebben gedaan. Juist de beoordeling van de nabestaanden is voor ons het belangrijkste om te weten of wij op de juiste manier met ons vak bezig zijn. Belangrijk hierin is voor ons dat wij zorgdragen voor heldere afspraken, transparante kostenindicatie(s) en duidelijke samenvattingen, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Waardering

 • Het unieke van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart is dat een uitvaartondernemer die in het bezit is van dit keurmerk niet door een extern bureau wordt beoordeeld, maar door de direct betrokkenen, de nabestaanden waarvoor wij de uitvaart hebben mogen verzorgen. De beoordeling van de nabestaanden is dus bepalend of wij het keurmerk mogen blijven voeren.
 • Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering en niet direct om het volgen van protocollen en processen. Iedere uitvaart wordt samen met u op maat samengesteld.
 • Wij besteden alle tijd die nodig is om samen met u een persoonlijk uitvaart te creëren. Er is geen maximum tijd die aan het optimaal verzorgen van  een uitvaart wordt besteed. Wij zorgen met elkaar voor een passend afscheid.
 • U ontvangt uiterlijk op de volgende dag een gespecificeerde  begroting.
 • U betaalt uitsluitend voor diensten en producten die u daadwerkelijk afneemt.
 • Een klanttevredenheidsonderzoek(KTO). 

Van alle ingevulde KTO’s  worden jaarlijks minimaal 12 klanttevredenheidsonderzoeken door het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart beoordeeld en deze moeten minimaal een 7 op de schaal van 10 zijn.

Consult

Bij een overlijden kan het moeilijk zijn om de gedachten te ordenen en komen er opeens veel vragen op u af en moet er op heel korte termijn veel geregeld worden en belangrijke beslissingen genomen. Meestal wordt er pas op dat moment naar de polissen gekeken en blijkt nogal eens dat de destijds afgesloten polissen de huidige uitvaartkosten nauwelijks of slechts gedeeltelijk dekken.

Onze uitvaartverzorgers komen daar bijna dagelijks mee in aanraking en uit ervaring weten wij dat een overlijden niet het meest geschikte moment is om daar achter te komen.

Iedereen die twijfels heeft over zijn bestaande voorzieningen, vragen heeft over uitvaartkosten of speciale wensen en die daar meer inzicht in wil krijgen kan gebruik maken van onze uitvaartconsulent. Op een moment dat er nog niets aan de hand is, krijgt u inzicht in de kosten en de waarde van uw polissen. Het consult kost u niets en uit de reacties van onze leden blijkt dat ze er soms een beetje tegen opzagen, maar na afloop van de afspraak erg tevreden waren over deze service.

Copyright- Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring