• Wie zijn we?

  Samen delen. Elkaar bijstaan en zorg uit handen nemen bij de uitvaart.

  Lees meer...
 • Wie zijn we?

  Samen delen. Elkaar bijstaan en zorg uit handen nemen bij de uitvaart.

  Lees meer...

Voorstellen

Kollaard en Jansen uitvaartzorg is een jonge Utrechtse uitvaartonderneming met voor veel mensen bekende gezichten. Gerda Jansen en Koen Kollaard besloten in 2015 om een zelfstandige uitvaartorganisatie te starten en zich voornamelijk te richten op de regio Utrecht en omstreken.
Inmiddels is Mieke van den Broek als uitvaartverzorgster aangetrokken om te kunnen voldoen aan de huidige wensen op uitvaartgebied.

Er is een hechte samenwerking met uitvaartvereniging Terra Nova, een vereniging met ruim 10.000 leden in Utrecht e.o., waarvoor Kollaard en Jansen uitvaartzorg alle uitvaarten verzorgt. Ongeacht uw levensovertuiging of uw  keuze voor cremeren, begraven of donoren is het bij elke uitvaart onze intentie te zorgen voor een memorabele dag voor familie en nabestaanden. “samen zorgen voor een passend afscheid”

Historie

Maliesingel

Maliesingel

Samen delen. Elkaar bijstaan en zorg uit handen nemen bij de uitvaart. Dat wilde het personeel van de Nederlandse Spoorwegen toen het in 1932 de Coöperatieve Vereniging Uitvaartverzorging (CVU) Maliesingel oprichtte.

De doelstelling van de vereniging was zorg te dragen voor een goede en betaalbare uitvaart voor haar leden, zonder winstoogmerk.
Elk lid betaalde een klein bedrag om de zorg voor de eigen uitvaart veilig te stellen. Ook niet-personeelsleden sloten zich aan en CVU Maliesingel groeide uit tot de grootste uitvaartvereniging van Utrecht.

Terra Nova winkel

Terra Nova

In 1996 wordt de naam veranderd in Terra Nova. Nog meer dan voorheen is de vereniging er helemaal voor haar leden: de uitvaart wordt op een persoonlijke en betrokken wijze naar wens geregeld.
Nog steeds ontvangen de leden van Terra Nova een korting van € 300 op de begrafenis of crematie als de uitvaart wordt verzorgd door Kollaard en Jansen uitvaartzorg. Het is mooi dat de historische collectieve gedachte “samen voor elkaar”, waarmee de vereniging in 1932 werd opgericht nog steeds van kracht is.

Kollaard en Jansen uitvaartzorg

Op 1 juli 2015 is Kollaard en Jansen uitvaartzorg gestart als vaste uitvaartverzorger van de leden van Terra Nova en voor iedereen in de regio Utrecht e.o. ongeacht waar u verzekerd bent. Met 4 vaste medewerkers worden jaarlijks ongeveer 200 uitvaarten door ons verzorgd. Vanaf het eerste gesprek tot en met het nagesprek en de afwikkeling van alle praktische zaken na de uitvaart nemen wij u de zorg uit handen. Op deze wijze heeft u alle ruimte om u voor te bereiden op het afscheid van de overledene en het samenzijn met al uw dierbaren.

“Samen zorgen voor een passend afscheid”


Wie zijn wij

Gerda Jansen

Gerda Jansen

Financieel directeur

“Sinds 2002 houd ik me bezig met de dagelijkse gang van zaken bij Terra Nova. Velen van u heb ik advies mogen geven over allerlei uitvaartzaken. Samen met Koen Kollaard willen wij het coöperatieve gevoel van Terra Nova weer laten voelen. We werken samen aan een goed verzorgde, persoonlijke uitvaart. Wij bieden geen budgetuitvaart, maar houden wel rekening met uw budget. Daarnaast mag iedereen, zowel voor als na de uitvaart, voor alle uitvaartzaken een beroep op ons doen.”Koen Kollaard

Koen Kollaard

Uitvaartverzorger tevens directeur

“In 2000 overleed mijn opa en zijn uitvaart maakte grote indruk op me. Ik ben mij kort daarna gaan verdiepen in het verzorgen van uitvaarten. Na het behalen van mijn vakdiploma’s heb ik voor zowel kleine als grotere uitvaartondernemingen gewerkt. Sinds 2008 heb ik mijn eigen uitvaartonderneming in Houten en verzorg ik uitvaarten in de regio Utrecht. Nu in 2015 ga ik samen met Gerda Jansen en ons team de uitvaarten verzorgen voor de leden van Terra Nova. Maar ook als u geen lid bent van Terra Nova kunnen wij uw uitvaart verzorgen. Ongeacht waar u een uitvaartverzekering heeft. Onze medewerkers zijn er voor u.”
Mieke van den Broek

Mieke van den Broek

Algemeen medewerkster en uitvaartverzorgster

“Ik ben geboren en getogen in Utrecht en woon met man en 2 zonen met veel plezier in IJsselstein. Na het overlijden van mijn moeder heb ik de opleiding van uitvaartverzorgster afgerond en sindsdien zorg ik samen met nabestaanden voor een mooi, warm en persoonlijke afscheid van hun dierbare.”

Keurmerk

Kollaard en Jansen uitvaartzorg is in het bezit van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart. Wij zijn uiteraard erg trots op dit belangrijke keurmerk want het bevestigd dat wij ons werk niet alleen vanuit ons hart doen, maar dat wij ook staan voor een goede kwaliteit van dienstverlening. De nabestaanden hebben van dichtbij kunnen ervaren hoe wij de begeleiding van de uitvaart hebben gedaan. Juist de beoordeling van de nabestaanden is voor ons het belangrijkste om te weten of wij op de juiste manier met ons vak bezig zijn. Belangrijk hierin is voor ons dat wij zorgdragen voor heldere afspraken, transparante kostenindicatie(s) en duidelijke samenvattingen, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Waardering

 • Het unieke van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart is dat een uitvaartondernemer die in het bezit is van dit keurmerk niet door een extern bureau wordt beoordeeld, maar door de direct betrokkenen, de nabestaanden waarvoor wij de uitvaart hebben mogen verzorgen. De beoordeling van de nabestaanden is dus bepalend of wij het keurmerk mogen blijven voeren.
 • Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering en niet direct om het volgen van protocollen en processen. Iedere uitvaart wordt samen met u op maat samengesteld.
 • Wij besteden alle tijd die nodig is om samen met u een persoonlijk uitvaart te creëren. Er is geen maximum tijd die aan het optimaal verzorgen van  een uitvaart wordt besteed. Wij zorgen met elkaar voor een passend afscheid.
 • U ontvangt uiterlijk op de volgende dag een gespecificeerde  begroting.
 • U betaald uitsluitend voor diensten en producten die u daadwerkelijk afneemt.
 • Een klanttevredenheidsonderzoek(KTO). 

Van alle ingevulde KTO’s  worden jaarlijks minimaal 12 klanttevredenheidsonderzoeken door het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart beoordeeld en deze moeten minimaal een 7 op de schaal van 10 zijn.

Consult

Bij een overlijden kan het moeilijk zijn om de gedachten te ordenen en komen er opeens veel vragen op u af en moet er op heel korte termijn veel geregeld worden en belangrijke beslissingen genomen. Meestal wordt er pas op dat moment naar de polissen gekeken en blijkt nogal eens dat de destijds afgesloten polissen de huidige uitvaartkosten nauwelijks of slechts gedeeltelijk dekken.

Onze uitvaartverzorgers komen daar bijna dagelijks mee in aanraking en uit ervaring weten wij dat een overlijden niet het meest geschikte moment is om daar achter te komen.

Iedereen die twijfels heeft over zijn bestaande voorzieningen, vragen heeft over uitvaartkosten of speciale wensen en die daar meer inzicht in wil krijgen kan gebruik maken van onze uitvaartconsulent. Op een moment dat er nog niets aan de hand is, krijgt u inzicht in de kosten en de waarde van uw polissen. Het consult kost u niets en uit de reacties van onze leden blijkt dat ze er soms een beetje tegen opzagen, maar na afloop van de afspraak erg tevreden waren over deze service.

Copyright - Kollaard en Jansen uitvaartzorg | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring