Uw persoonlijke uitvaartwensen

Voor nabestaanden is het fijn wanneer de persoon, waarvan zij afscheid hebben moeten nemen, voor zichzelf op papier heeft aangegeven wat hij / zij graag zou willen bij de uitvaart of heeft aangegeven wat hij / zij juist niet zou willen. Daardoor kunnen de nabestaanden de invulling van de uitvaart precies laten verlopen volgens de wensen van de overledene.

Wensenformulier

Wij bieden u gratis een gedrukt of digitaal wensenboekje aan waarin alle vragen en mogelijkheden m.b.t. de uitvaart beschreven zijn.

Koen Kollaard, Milly Fokkema, Judith Westerhoff-Bartels, Merel Dorssers en Esther Zimmerman komen dit wensenboekje persoonlijk bij u brengen en zij kunnen u daar waar nodig uitgebreider informeren over de verschillende mogelijkheden. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen de juiste keuzes kunnen maken als men daarover vooraf goed is geïnformeerd. Leest u de verschillende vragen goed door en probeer ze zoveel mogelijk in te vullen.

Overleg het ook met uw naasten, maak het bespreekbaar en zorg ook dat een kopie van dit wensenformulier bij een van hen ligt en vergeet niet om een kopie aan ons terug te sturen. Wij bewaren uw gegevens zorgvuldig.

Download hier onze wilsbeschikking.

Wensenformulier
Copyright- Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring