Overlijden in een ziekenhuis of een hospice, hoe gaat dat?

jul 25, 2018

Aan het overlijden van een mens gaat vaak een ziekte vooraf. De zieke wordt behandeld door de curatieve zorg die gericht is op genezing. Als behandeling niet langer tot genezing leidt wordt vaak overgeschakeld naar de palliatieve zorg. Deze zorg is gericht op palliatie, d.w.z. verzachting of verlichting.

Binnen de stervensbegeleiding is tegenwoordig veel aandacht voor palliatieve zorg. Er zijn instellingen die deze zorg op professionele grondslag aanbieden (hospice of hospitium) maar ook wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers en mantelzorgers.

De kosten die gemaakt worden in een ziekenhuis of hospice worden veelal gedekt door de ziektekostenverzekering, maar die dekking stopt zodra de patiënt is overleden.

De uitvaartverzekering dekt de kosten die gemaakt worden na overlijden. In veel gevallen worden deze kosten doorberekend aan de uitvaartverzorger die deze, samen met de kosten van de uitvaart, factureert aan de familie.

Deze kosten zijn incidenteel en worden meestal niet vermeld in de dekking van de uitvaartpolis.
Copyright- Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring