Schrijftolk Meddy van de Bilt

apr 16, 2021

Hallo! Mijn naam is Meddy van de Bilt. Schrijftolk en tolk Gebarentaal van beroep. Waarbij de meeste mensen een beeld hebben van wat een tolk Gebarentaal doet, weten maar weinig mensen wat een schrijftolk doet.

Een schrijftolk kan met behulp van een speciaal toetsenbord op spreeksnelheid een gesprek live  ondertitelen (Stichting Plots & Laatdoven, z. d.).

“Een schrijftolk maakt gesproken taal leesbaar. Een schrijftolk gebruikt hiervoor een Veyboard of Velotype Pro, dat is aangesloten op een computer (en eventueel een beamer) en/of pen en papier. Op deze wijze ondersteunt de schrijftolk de communicatie tussen mensen met en zonder auditieve beperking” (Nederlandse Schrijftolk Vereniging, z. d.).

 In allerlei situaties kan men een schrijftolk inzetten zodat men zonder moeite een gesprek kan volgen. De schrijftolk is op dat moment een professionele schakel in de communicatie. Een schrijftolk is met name geschikt voor dove, slechthorende of doofblinde mensen die niet gebarentaalvaardig zijn. Dit kan vaak voorkomen bij mensen waarbij op een latere leeftijd de auditieve beperking is ontstaan. Eigenlijk is de enige voorwaarde om een schrijftolk in te kunnen zetten, dat men Nederlands moet kunnen lezen  (Nederlandse Schrijftolk Vereniging, z. d.).

 De schrijftolk typt op een  toetsenbord, de Velotype PRO of een Veyboard. Dit toetsenbord wordt aangesloten aan een laptop. De tekst kan via het programma Text on Top zichtbaar worden gemaakt op een tablet of via een beamer. “Text on Top is een draadloos systeem voor het weergeven van real-time ondertiteling ‘on top’ het actieve programma van een andere computer, zonder het gebruik van deze computer te beïnvloeden”(VeloType, z.d.). 

Hierdoor heeft de tolk de mogelijkheid  tijdens een tolksituatie zelf te bepalen waar zij wil zitten terwijl de klant de tekst mee kan lezen via de tablet of op een groot scherm via de beamer. Het programma waar de schrijftolken in typen heet; “VeloNote en is een “tekst editor software, speciaal ontwikkeld voor schrijftolken” (VeloType z.d.). Dit programma wordt gebruikt zowel op laptop als tablet(s). 

Een andere toevoeging die gebruikt kan worden als de schrijftolk er een in bezit heeft, is de Velowalker. Dit is een harnas wat gedragen kan worden waarin de Velotype en een tablet kunnen worden bevestigd (TOLKNET, z. d.). Op deze manier is de schrijftolk mobiel en kan zich met de situatie mee bewegen. Denk bijvoorbeeld aan een rondleiding in een museum of excursie. 

 In een situatie rondom een afscheid kan ik van dienst zijn op verschillende momenten. Denk aan de gesprekken voorafgaand het afscheid die bij u thuis plaatsvinden met de begrafenisondernemer. Maar ook op de dag zelf ben ik inzetbaar om de gehele dienst te tolken van gesproken Nederlands naar het geschreven Nederlands. Het prettigst is als er vooraf contact is zodat er voorbereidend materiaal gedeeld kan worden met de schrijftolk. Denk aan het draaiboek, eventuele liedjes en namen van sprekers. Ik ben in het bezit van meerdere tablets met verschillende formaten. Op de tablet verschijnt de getolkte tekst en zo  kunnen meerdere mensen tegelijk meelezen en kan iedereen op een eigen gewenste plek plaatsnemen.

De Velowalker, die u op de foto hierboven ziet, kan gebruikt worden wanneer het nodig is staand te tolken op een bepaalde plek. Op deze manier kan de schrijftolk zich makkelijk lopend verplaatsen van en naar een andere locatie. Dit kan zowel buiten als binnen. Denk hierbij aan een moment bij het graf of het moment waar gecondoleerd kan worden. Er kan worden meegelezen vanaf de 3ew tablet  op de Velowalker of er kan  gebruik worden gemaakt van een aparte tablet.

Voor meer informatie, prijzen of andere vragen kunt u via mailen naar meddyvandebilt@outlook.com.

Bronnen:

- Beroepscode Schrijftolken. (2009). Opgeroepen op 27 mei, 2019, van NSV: http://www.schrijftolk.org/schrijftolk/beroepscode

- Beroepsprofiel Schrijftolken. (2009). Opgeroepen op mei 27, 2019, van NSV: http://www.schrijftolk.org/schrijftolk/beroepsprofiel

- Stichting Plots & Laatdoven. (z. d.). ONDERSTEUNING BIJ COMMUNICATIE. Opgeroepen op 20 mei, 2019, van Stichting Plotsdoven: https://www.stichtingplotsdoven.nl/ondersteuning/ondersteuning-bij-communicatie/

- Velotype. (z.d.). WERKING TOETSENBORD. Opgeroepen op 20 mei, 2019, van Velotype: https://www.velotype.com/?Werking_toetsenbord

-(z. d.). Opgeroepen op 22 mei, 2019, van TOLKNET: https://www.tolknet.nl/praktijk/tolkmethoden/schrijftolk

Copyright- Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring