Uitvaartpolissen in bewaring

jun 8, 2016

U kent ze waarschijnlijk wel die oude polissen, vaak erg mooi drukwerk en soms zelfs nog handgeschreven met mooie sierletters en met namen en logo’s waar je nog nooit van hebt gehoord. Verzekeraars zijn de laatste decennia veelvuldig van naam gewijzigd en dat is soms erg lastig.

Dit kan voor nabestaanden erg vervelend zijn, want zij behoren de polissen te innen.

Het grote voordeel van uw polissen in bewaring geven is dat bij een overlijden de polissen direct worden doorgestuurd naar de juiste verzekeraar. Wij zorgen voor het scannen van de polissen, de verzending met akte van overlijden en id-bewijs van de opdrachtgever, de inning en de verrekening van de polissen.

Met name de inning van de polissen bij sommige verzekeraars vergt tegenwoordig zoveel tijd en energie dat we genoodzaakt zijn hiervoor een vergoeding te vragen van € 12,50 per verzekeraar, met een maximum van € 25,00 per verzekerde. Dat lijkt veel voor een polis van 100 gulden en weinig voor een polis van € 10.000, maar m.n. de inning van oude polissen is erg tijdrovend.

Copyright- Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring